Liturgia

2024-06-14, Piątek, Rok B, II, Wspomnienie Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika
1 Krl 19, 9a. 11-16
Ps 27 (26), 7-8a. 8b-9c. 13-14 (R.: por. 8b)
Flp 2, 15d. 16a
Mt 5, 27-32
2024-06-15, Sobota, Rok B, II, Wspomnienie Bł. Jolanty, zakonnicy
1 Krl 19, 19-21
Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10 (R.: por. 5a)
Ps 119 (118), 36a. 29b
Mt 5, 33-37
2024-06-16, Niedziela, Rok B, II, XI Tydzień zwykły
Ez 17, 22-24
Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16 (R.: por. 2)
2 Kor 5, 6-10
Mk 4, 26-34

Wydarzenia

 

ROCZNE STATYSTYKI PARAFIALNE

 

SAKRAMENTY I INNE POSŁUGI

 

RAZEM

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

2022

2023

2022

2023

2022

2023

CHRZEST ŚWIĘTY

21

25

13

12

8

13

I KOMUNIA ŚWIĘTA

25

25

11

12

14

13

BIERZMOWANIE

-

-

-

-

-

-

MAŁŻEŃSTWO

5

9

-

-

-

-

POGRZEBY

20

35

12

22

8

13

ODWIEDZINY CHORYCH

46

66

-

-

-

-

 

FREKWENCJA NA MSZACH ŚWIĘTYCH ORAZ

PRZYJMOWANE KOMUNIE ŚWIĘTE (Liczone 22.10.2023)

 

RAZEM

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

2022

2023

2022

2023

2022

2023

OSÓB UCZESTNICZĄCYCH

458

444

195

173

263

271

PRZYJĘTYCH KOMUNII ŚW.

234

332

-

-

-

-

 

Ilość zameldowanych mieszkańców: 2360

W roku 2022 w Mszach Świętych uczestniczyło około 19,40% mieszkańców, a w roku 2023 około 18,81%. W roku 2022 - 51% uczestniczących we Mszy Świętej przyjęło Komunię Święta, zaś w roku 2023 - 75%.


KONCERTY KOLĘD 2024

Tekst akapitu (1)


POWOŁANIE NOWEJ PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

Serdecznie dziękuję wszystkim Parafianom, którzy wzięli udział w wyborach oraz komisji skrutacyjnej, która czuwała nad właściwym przebiegiem wyborów. Łącznie oddano 280 głosów na 15 kandydatów. W skład nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej weszło 7 osób z największą ilością głosów z wyboru parafian oraz 7 osób z nominacji proboszcza, a są to:

 

Skład nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej:

 1. Cichorowski Bernard
 2. Golbik Marek
 3. Greiff Katarzyna
 4. Hazelbusz Sebastian
 5. Iwan Grzegorz
 6. Kirszniok Ewelina
 7. Klimala Adrian
 8. Klimala Małgorzata
 9. Korgel Zuzanna
 10. Kurpas Monika
 11. Nicz Anna
 12. Nicz Sebastian
 13. Wienchol Sylwia
 14. Wilczek Agnieszka

WYBORY PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ - MAJ 2023 - ETAP II

 

Etap 2 wyborów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej trwać będzie od dzisiejszej niedzieli tj. 21 maja do 28 maja włącznie. Ten etap obejmować będzie głosowanie na jednego z 15 kandydatów, których lista znajduje się  w gazetce parafialnej, gablotce oraz na stronie internetowej (na liście znajduje  się co najmniej 1 kandydat z każdej wsi,
a każda z wymienionych 15 osób potwierdziła swoją wolę kandydowania, lista osób jest w kolejności alfabetycznej).

Każdy parafianin może oddać tylko jeden głos na jednego z 15 kandydatów na karteczce z pieczątką parafii, którą będzie można pobrać przy wyjściu z kościoła. Procedura oddania głosu jest taka sama jak w pierwszym etapie. 28 maja nastąpi zakończenie głosowania, w przypadku nieobecności w dniu 21 maja istnieje możliwość zagłosowania na wybranego kandydata w zakrystii do dnia zakończenia głosowania.

4 czerwca nastąpi oficjalne przedstawienie członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej. W skład rady wejdzie: 7 osób z największą ilością głosów – z wyboru parafian oraz 7 osób z nominacji księdza proboszcza. Również 4 czerwca podczas uroczystych nieszporów o godzinie 15.00 nastąpi oficjalne zaprzysiężenie nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej, a po nim pierwsze spotkanie.

 

Wyłonieni kandydaci:

 1. Benek Iwona
 2. Cichorowski Bernard
 3. Golbik Marek
 4. Hazelbusz Sebastian
 5. Iwan Marzena (z ul. Łącznej 23)
 6. Kirszniok Ewelina
 7. Klimala Adrian
 8. Korgel Zuzanna
 9. Kurpas Monika
 10. Nicz Anna
 11. Nowok Teresa
 12. Schneider Artur
 13. Szołtysik Katarzyna
 14. Tomanek Marzena
 15. Wienchol Sylwia

WYBORY PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ - MAJ 2023 - ETAP I

Wybory do PRD odbywać się będą zgodnie ze statutem PRD Diecezji Gliwickiej zatwierdzonym przez biskupa Jana Wieczorka dnia 16 grudnia 1997 r. podtrzymanym
w zarządzeniach Pierwszego Synodu Diecezji Gliwickiej:

 1. Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest wspomaganie proboszcza jako jej przewodniczącego w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego.
 2. Kadencja rady trwa 5 lat, jednocześnie należy przestrzegać zasady, że po udziale w dwóch kolejnych kadencjach dany członek nie powinien być członkiem rady z wyboru (może być
  z nominacji).
 3. Członkiem PRD może zostać jedynie katolik, zaangażowany w życie parafii oraz posiadający społeczny autorytet.
 4. Rada będzie się składać z 15 członków:
 • 1 z urzędu (ksiądz proboszcz)
 • 7 z nominacji (przedstawiciele grup parafialnych, nadzwyczajni szafarze, katecheci, inni parafianie dobrani ze względu na ich zaangażowanie w parafii i ich kompetencje zawodowe)
 • 7 z wyboru parafian.
 1. Przynależność do PRD jest funkcją honorową, i z racji jej pełnienia nie należy się żadne wynagrodzenie.
 2. Zebrania rady zwołuje proboszcz i im przewodniczy. Rada posiada jedynie głos doradczy.
 3. Członkowie PRD mają obowiązek wspierania proboszcza w poczynaniach związanych
  z prowadzeniem parafii.
 4. Wybory do PRD zostaną podzielone na 3 etapy:

Etap 1 będzie trwał od dzisiejszej niedzieli do 14 maja włącznie. Ten etap polegać będzie na wyłonieniu 15 kandydatów. Każdy pełnoletni parafianin wychodząc z kościoła pobiera karteczkę z pieczątką parafii  i na niej wypisuje nazwisko jednego dowolnego kandydata – imię, nazwisko, miejscowość - drukowanymi literami. Wypisane kartki należy wrzucić do skrzynek umieszczonych na stolikach z tyłu kościoła. Swoją propozycję można złożyć już dziś bądź przed każdą mszą święta do 14 maja włącznie. Każdy ma prawo do oddania tylko jednego głosu. W przypadku nieobecności w dniu 7 maja istnieje możliwość zgłoszenia kandydata
w zakrystii do 14 maja włącznie.

Etap 2 trwać będzie od niedzieli 21 maja do 28 maja włącznie. Ten etap obejmować będzie głosowanie na jednego z 15 kandydatów, których lista znajdować się będzie w gazetce parafialnej, gablotce oraz na stronie internetowej (na liście powinien znaleźć się co najmniej
1 kandydat z każdej wsi, a każda z wymienionych 15 osób musi potwierdzić swoją wolę kandydowania). Parafianin może oddać tylko jeden głos na jednego z 15 kandydatów na karteczce z pieczątką parafii, którą będzie można pobrać przy wyjściu z kościoła. Procedura oddania głosu jest taka sama jak w pierwszym etapie. 28 maja nastąpi zakończenie głosowania, w przypadku nieobecności w dniu 21 maja istnieje możliwość zagłosowania na wybranego kandydata w zakrystii do dnia zakończenia głosowania.

Etap 3:  4    czerwca nastąpi oficjalne przedstawienie członków PRD. W skład rady wejdzie: 7 osób z największą ilością głosów – z wyboru parafian oraz 7 osób z nominacji księdza proboszcza.

Również 4 czerwca podczas uroczystych nieszporów o godzinie 15.00 nastąpi oficjalne zaprzysiężenie nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej, a po nim pierwsze spotkanie.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa komisja skrutacyjna.


KONCERT KOLĘD

KONCERT KOLĘD GÓRALSKIEGO ZESPOŁU 'ISTEBNA' - 15.01.2021 godzina 18:30
https://www.youtube.com/watch?v=pE3EL0cTuxw

 

plakat_koncert_koled2


OGŁOSZENIE URZĘDU GMINY

Urząd Gminy w Zbrosławice zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Zbrosławice
o zgłaszanie się osób zainteresowanych zakupem węgla kamiennego (groszek, orzech, miał) w ramach zakupu preferencyjnego w celu ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Zbrosławice.

Wypełnienie ankiety nie jest zamówieniem, a jedynie wstępnym rozpoznaniem zainteresowania mieszkańców zakupem preferencyjnym węgla po cenie 2 tys. zł za tonę, który miałby być realizowany przez samorząd gminny.

Ankieta dostępna jest do pobrania tutaj: Ankieta 

Termin składania: do 10 listopada 2022 r.

Wypełnioną ankietę należy złożyć:

- osobiście w Urzędzie Gminy w Zbrosławicach ul. Oświęcimska 2

- osobiście w Urzędzie Gminy w Kamieńcu ul. Tarnogórska 34 w pokoju nr 5

- telefonicznie : 32/666-44-08 , 32/233-77-20
- elektronicznie na adres : bfrancikowska@zbroslawice.pl


DNI KRZYŻOWE

Dni Krzyżowe nazywane są dniami błagalnymi. Tradycja Dni Krzyżowych narodziła się

w V wieku we Francji. W 450 roku kraj ten nawiedziły gwałtowne klęski żywiołowe. Św. Mamert, biskup Vienne nakazał w tym czasie odprawianie procesji błagalnych na trzy dni przed Wniebowstąpieniem Pańskim (poniedziałek, wtorek, środa). Wtedy bowiem w Europie jest wiosna w całej pełni, a wiosenne burze, deszcze, posucha mogą zniszczyć cały dobytek i spowodować głód.

 

Początkowo zwyczaj odprawiania Dni Krzyżowych zatwierdzono dla całej Francji (synod w Orleanie, 511 rok). Błagalne modlitwy w trakcie tych trzech dni nazywano litaniae minores (litanie mniejsze), w odróżnieniu od procesji o podobnym charakterze odprawianej w święto św. Marka Ewangelisty (25 kwietnia) zwanych litaniae maiores (litanie większe). Modlono się o urodzaje, obfite plony i ich zachowanie wraz z ludźmi od klęsk żywiołowych. Papież Leon III przyjął ten zwyczaj w 816 roku. W 1570 roku, po reformie mszału za papieża Piusa V, zwyczaj odprawiania Dni Krzyżowych znajduje swoje miejsce w mszale.

 

Dziś w kościele w tych dniach odbywają się nabożeństwa i procesje wraz ze śpiewem litanii do Wszystkich Świętych oraz suplikacji. Kościół w litanii do Wszystkich Świętych najpierw błaga o uwolnienie od wszelakiego zła, od wszelkiego grzechu, od Bożego gniewu, od sideł szatańskich, od nagłej i niespodziewanej śmierci, a także od piorunów i gwałtownych burz, od zarazy, głodu i wojny.

 

 

Święty Boże, Święty mocny,

Święty a Nieśmiertelny

Zmiłuj się nad nami!

 

Od powietrza, głodu, ognia i wojny

Wybaw nas Panie!

 

Od nagłej i niespodzianej śmierci

Zachowaj nas Panie!

 

My grzeszni Ciebie Boga prosimy

Wysłuchaj nas Panie!


PROJEKT MODERNIZACJI PARAFII

Korzystając z okazji, dzisiejszej uroczystości odpustowej, chciałbym Wam przybliżyć sytuację związaną z modernizacją ogrzewania naszego kościoła, o której informowałem Was w grudniu zeszłego roku. Z ofiar kolędowych uzbieraliśmy wtedy 23 000 zł.

 

Niezwłocznie po uzbieraniu tej kwoty podjęliśmy analizę możliwości zmiany systemu ogrzewania, a projekty były konsultowane z przedstawicielem rady parafialnej, a także ze specjalistami w tej dziedzinie. W trakcie analizy pojawiła się propozycja zaprzyjaźnionego księdza aby wziąć udział w programie dofinansowania modernizacji całego terenu naszej parafii, a nie tylko systemu ogrzewania.

 

Po zapoznaniu się z kryteriami dofinansowania, poinformowałem Radę Parafialnąo takim pomyśle. Zarówno Rada  Parafialna jak i Diecezjalna Komisja ds. Budownictwa i Sztuki Sakralnej pomysł ten przyjęła bardzo pozytywnie. Niestety nie jestem biegły w tematach unijnych dofinansowań, w związku z tym zaznajomienie się z tymi procedurami wymagało trochę czasu.

 

Obecnie podjąłem kroki w celu zgłoszenia parafii do konkursu unijnego w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. W trakcie przygotowania jest konspekt termomodernizacji kościoła i adaptacji terenów przykościelnych. W procedurze dofinansowania środkami unijnymi trzeba spełnić wiele kryteriów. Jednym z nich jest wykonanie projektu opisującego zakres przebudowy infrastruktury parafii. Wstępnie zaczynamy spełniać warunki tej procedury, dokonaliśmy pomiarów i opisaliśmy założenia projektu, które zostały już wysłane do akceptacji.

 

Istotą podjętych przeze mnie działań jest chęć udostępnienia terenów przykościelnych dla całej Wspólnoty Parafialnej. Będzie mi bardzo miło spotykać się z Wami w najbliższym otoczeniu naszego kościoła w trakcie rodzinnych spacerów czy też zabaw z dziećmi, a także podczas organizowanych parafialnych wydarzeń. Spełni się moje marzenie otwarcia terenu parafii dla nas wszystkich w naszym wspólnym ogrodzie.

 

Chciałbym też poinformować, że dzięki Waszej ofiarności fundusze z niedzielnych kolekt, ofiar i opłat cmentarnych powiększyły zebraną kwotę kolędową i obecnie wynosi ona 32 546 zł. Kwota przeznaczona na ten cel jest zabezpieczona.

 

Jak wiemy, po nałożeniu na Polskę kary związanej z działalnością kopalni Turów, Fundusz Odbudowy Unii Europejskiej wstrzymał wypłaty dofinansowań, co wiąże się z opóźnieniem rozstrzygnięcia konkursu unijnego. Mam nadzieję że nastąpi to w przeciągu kilku miesięcy.

 

Chciałbym Was ze swojej strony prosić o wyrozumiałość i cierpliwość. Zapewniam, że będę na bieżąco informował Was o statusie konkursu, w którym bierzemy udział.

 

Ksiądz Proboszcz


'MOC PRYMASA TYSIĄCLECIA'

Film przedstawia dynamicznie misję oraz orędzie życia Kard. Stefana Wyszyńskiego, 
osadzone w kontekście historycznym zmagań o wolność Kościoła w Polsce i świecie. 
Występują w nim naoczni świadkowie życia Prymasa: m. in Anna Rastawicka z Instytutu 
Prymasowskiego, były Generał Zakonu Paulinów o. Józef Płatek OSSPE, JE. ks. abp Wacław 
Depo, „minister Jasnogórskiej Królowej”, ks. Alojzy Niedziela CM, więzień Rakowieckiej 
oraz współpracownik Prymasa, ks. Prałat Józef Maj, pelniący rolę łącznika Kard. Stefana 
Wyszyńskiego z Papieżem Pawłem VI, ks. Prałat Bronisław Piasecki, osobisty Sekretarz 
Prymasa Tysiąclecia, Borys Zwolankiewicz, zaufany specjalista od nagłośnienia w czasie 
Peregrynacji MB Jasnogórskiej w ramach Wielkiej Nowenny. Film - dzięki uprzejmości 
księży Sercanów - zawiera unikatowe zdjęcia dokumentalne z obchodów Tysiąclecia Chrztu 
Polski w 1966 roku. Stanowi doskonałe preludium oraz pogłębienie wydarzenia 
beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Idealny do wykorzystania na rekolekcjach, w 
duszpasterstwie (zwłaszcza akademickim czy polonijnym), katechezie. Doskonały materiał 
dla ruchów katolikich oraz młodzieży: przybliża w fascynujący sposób Prymasa osadzonego 
w kontekście jego zycia.


LINK DO FILMU: https://youtu.be/oRaUEujOwzw


Linki

Ofiara na parafię

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Jadwigi, siedziba: Ziemięcice, Mikulczycka 16.